SZIF - Státní zemědělský intervenční fond

Digitální strategie HR významného zaměstnavatele a kariérní webová stránka

Vedoucí projektu

Martin Hobrland

Situace

Státní zemědělský intervenční fond se rozhodl přehodnotit stávající situaci v oblasti svého image coby významného zaměstnavatele. V duchu tohoto přístupu bylo třeba vypracovat zcela novou digitální strategii SZIF jako zaměstnavatele, a to primárně směrem k potencionálním uchazečům, jakož i k zaměstnancům stávajícím, potažmo veřejnosti.

Řešení

Deloitte Digital provedl kvalitativní výzkum mezi zaměstnanci SZIF v Praze a Brně a na základě získaných poznatků vypracoval návrh strategie. Tento návrh byl po validaci s klientem opět testován formou kvalitativního výzkumu na primární cílové skupině. Výsledky byly následně zapracovány do digitální strategie, která bude využívána ve všech činnostech SZIF v oblasti HR a pro image fondu jako významného zaměstnavatele. Na jejím základě byla vyvinuta nová kariérní stránka.

Výsledek

SZIF začíná postupně strategii v rámci HR a image zaměstnavatele implementovat napříč relevantními komunikačními kanály. Dále SZIF přikročil k vývoji kariérní webové stránky, která je plně v duchu současných trendů v oblasti HR.

PŘEDCHOZÍ PROJEKT
DALŠÍ PROJEKT

Související projekty

Strategie. Kreativita. Technologie. Digitálně.