Kavalier Glass

Transformace e-commerce

Vedoucí projektu

Pavel Špryňar

Situace

Požadavkem bylo snížit závislost na několika velkých odběratelích (řetězcích a distributorech) vytvořením e-shopu pro přímý prodej koncovým zákazníkům. Firma byla orientována a organizována tak, aby velmi efektivně obsluhovala korporátní klienty, nebyla však připravena na marketing, prodej a logistiku v B2C.

Řešení

V rámci 4 klíčových iniciativ jsme navrhli implementaci 15 dílčích aktivit, včetně propagace značky a online marketingu (strategie, komunikační plány pro digitální kanály, úprava webu, placená reklama, kontakt pro každý region), online prodeje - B2C (B2C prostřednictvím spolupráce s vhodnými partnery, rozšíření B2B platformy o B2C prodej do zvoleného regionu) a nline prodeje - B2B (zavedení B2B online platformy, zavedení EDI pro velké odběratele a dceřiné společnosti, lokalizace na všech kanálech). V neposlední řadě jsme navrhli podpůrné aktivity (segmentace B2C zákazníků a výrobků, plán pro daný region a zemi).

PŘEDCHOZÍ PROJEKT
DALŠÍ PROJEKT

Související projekty

Strategie. Kreativita. Technologie. Digitálně.