HP Tronic

Tvorba konceptu e-commerce

Vedoucí projektu

Jiří Paduch

Situace

HP Tronic, mj. majitel e-shopů Kasa.cz a Euronics, je jedním z největších hráčů v oblasti retailu na českém a slovenském trhu. Díky historickým akvizicím a dlouholetému vývoji se interní IT architektura stala složitou.

Řešení

Byl proveden audit stávajících řešení z technického a UX pohledu, posouzeno směřování rozvoje e-commerce a jeho roli při naplňování strategických cílů společnosti. Dále byly sesbírány strategické požadavky na fungování budoucí e-commerce platformy, které byly následně transformovány do hrubé podoby implementačních scénářů. Deloitte Digital také provedl posouzení míry využití základních komponent nově vznikající e-commerce platformy SAP Hybris.

Výsledek

Design budoucí aplikační architektury spolu s alokací datových objektů. Dále pak seznam s více než 150 funkčními oblastmi, které by měly být brány v úvahu při návrhu nové e-commerce platformy, seznam doporučených metod pro validaci designu se zákazníky a v neposlední řadě také doporučený časový plán vývoje s ohledem na business potřeby klienta. Díky této přípravě HP Tronic spustil transformační proces společnosti a začal připravovat design nové e-commerce platformy.

PŘEDCHOZÍ PROJEKT
DALŠÍ PROJEKT

Související projekty

Strategie. Kreativita. Technologie. Digitálně.