České dráhy

B2B prodej a e-commerce (Proof Of Concept)

Vedoucí projektu

Pavel Špryňar

Situace

České dráhy se neustále snaží zlepšovat v oblasti e-commerce. Při vytváření nových webových stránek pro B2C zákazníky se společnost rozhodla prozkoumat další kanály a trhy, na kterých by mohla působit.

Řešení

Během projektu byly objeveny příležitosti, které Českým drahám mohou pomoci zvýšit zisk. Zjistili jsme, že pro zahraniční zákazníky je komplikované zakoupit jízdenku přímo. Také jsme našli několik třetích stran, které profitovaly z tohoto nedostatku tím, že se zaměřily na tyto zákazníky a prodávaly jim lístky se ziskem 300 až 500 %. Doporučeným řešením tohoto problému bylo přímé zaměření Českých drah na zahraniční klienty.

Výsledek

Byla spuštěna pilotní kampaň online marketingu s malým rozpočtem (PPC), kde jsme se zaměřili na zahraniční zákazníky Českých drah. V tomto pilotním programu jsme dosáhli průměrné týdenní návratnosti investic 500% a vrcholové denní návratnosti investic nad 1200%. Ve světle těchto zjištění se České dráhy rozhodly změnit svou obchodní strategii tak, aby přilákala více zahraničních zákazníků přímo, prostřednictvím vlastních kanálů společnosti.

PŘEDCHOZÍ PROJEKT
DALŠÍ PROJEKT

Související projekty

Strategie. Kreativita. Technologie. Digitálně.