Bosch Diesel

Produkce videí pro Průmysl 4.0. pro interní komunikaci

Vedoucí projektu

Martin Hobrland

Situace

Závod Bosch Diesel stál před další vlnou zavádění technologií Průmyslu 4.0 ve svém výrobním závodě Jihlava. Bylo zapotřebí citlivě komunikovat výhody, které tyto technologie přinášejí, aby se předešlo negativnímu postoji z řad zaměstnanců.

Řešení

Jako optimální prostředek k interní komunikaci byla zvolena forma videí, ve kterých vystupovali reální manažeři z provozu, kteří se podíleli na vývoji a zavádění těch nových technologií, které již zaměstnanci důvěrně znají. Během krátkého videa Každý z nich velmi osobním přístupem představil svůj projekt a uvedl jeho přínosy.

Výsledek

Výstupem byla série videí produkovaných v letech 2017 - 2018 v českých a anglických verzích, která jsou využívána pro interní komunikaci a oblasti HR.

PŘEDCHOZÍ PROJEKT
DALŠÍ PROJEKT

Související projekty

Strategie. Kreativita. Technologie. Digitálně.