Pravidla používání

Stránka Deloitte.com je složena z několika samostatných globálních, národních, regionálních a odvětvových webových stránek. Odkaz na tyto samostatné webové stránky najdete kdykoliv v průběhu Vašeho používání stránek deloitte.com v pravém horním rohu pod heslem „Umístění“.

Tato Pravidla používání se vztahují na konkrétní globální, národní, regionální nebo odvětvovou webovou stránku, kterou jste si prohlíželi v rámci deloitte.com před tím, než jste přešli na tato Pravidla používání. Tato samostatná stránka je v Pravidlech používání označována jako „tato Webová stránka“.

Používáním této Webové stránky souhlasíte s těmito Pravidly používání. Pokud s Pravidly používání nesouhlasíte, nejste oprávněni tuto Webovou stránku používat a měli byste tedy ihned její užívání ukončit.

Deloitte ve střední Evropě („DCE“) je regionálním sdružením subjektů zastřešených společností Deloitte Central Europe Holdings Limited („DCEHL“), členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“) ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky DCEHL, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. V České republice působí následující dceřiné nebo přidružené společnosti DCEHL: Deloitte Advisory s.r.o. Deloitte Audit s.r.o., Deloitte BPS a.s., Deloitte CZ Services s.r.o., Deloitte Security s.r.o., Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář a ELBONA AUDIT s.r.o. (společně nazývané jako „Deloitte v České republice“)

„Síť Deloitte“ odkazuje na společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), členské firmy DTTL, a jejich přidružené subjekty. Každá samostatná globální, národní, regionální či odvětvová stránka (jak je vyznačeno v pravém horním rohu dané stránky) je provozována samostatnou entitou či skupinou entit v rámci Sítě Deloitte.

Poskytovatelem této Webové stránky, deloitte.com/cz, je skupina Deloitte v České republice (dále též označována jako „my“, „nás“ nebo „naše“). Přesto, že některé části těchto Pravidel používání odkazují na jiné subjekty Sítě Deloitte, tato Pravidla používání se uplatní pouze ve vztahu mezi Vámi a námi a nikoliv ve vztahu k těmto jiným subjektům.

Využívání obsahu; Omezení; Prohlášení o ochraně osobních údajů

Práva duševního vlastnictví; Zákaz používání názvu či loga Deloitte

Vyloučení a omezení odpovědnosti

Další podmínky

Strategie. Kreativita. Technologie. Digitálně.